Klibr / var_is_string

kevgd / Klibr / var_is_string

var_is_string (value)

Retourne TRUE si la valeur passée en parametre est de type string, sinon retourne FALSE.

illustration function klibr var_is_string

Exemple d'utilisation en Javascript

test = var_is_string("abc");

Exemple d'utilisation en VB6

test = var_is_string("abc")

Exemple d'utilisation en VBA

test = var_is_string("abc")
kevgd loader
Patientez...